Parafia Opole-Chmielowice | Zespoły parafialne
15583
page-template-default,page,page-id-15583,qode-quick-links-1.0,ajax_updown,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Zespoły parafialne

Parafialna Rada Duszpasterska
Parafialna Rada Duszpasterska stanowi gremium, które pomaga Proboszczowi we wszystkich istotnych sprawach związanych ze wspólnym dobrem, jakim jest parafia. Zgodnie z kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego, Rada działa pod przewodnictwem Proboszcza i posiada jedynie głos doradczy. Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej Diecezji Opolskiej z dnia 8 kwietnia 1992 r. stanowi, że celem Rady jest wspomaganie proboszcza, jako jej przewodniczącego, w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego. Członkowie Rady są wybierani przez Proboszcza i przez parafian na 5-letnią kadencję. Członkiem Parafialnej Rady Duszpasterskiej może zostać katolik autentycznie religijny, zaangażowany w życie parafii oraz posiadający społeczny autorytet. Przynależność do Rady jest funkcją honorową. W Parafii p.w. Świętej Anny Samotrzeciej w Opolu-Chmielowicach w skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej wchodzi Proboszcz oraz 10 członków.
W kadencji 2016-2020 Parafialną Radę Duszpasterską tworzą ks. Alfred Michalik (Proboszcz do 23.08.2018 r.), ks. Jacek Biernat (Proboszcz od 24.08.2018 r.) oraz Panie i Panowie: Bogusława Bryja, Bernard Czech, Maria Chylińska, Ewa Fijałkowska, Sebastian Janusz, Jan Kaleta, Alojzy Lysik, Dorota Macioszek, Adam Niesłony i Karol Noga.
W kadencji 2011-2015 w skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej wchodzili ks. Alfred Michalik (Proboszcz) oraz Panie i Panowie: Marek Bryja, Alojzy Lisik, Wanda Skowyra, Zygmunt Starzyński (zm. 26.02.2015 r.), Bożena Dębowska, Krystyna Kozłowska, Jan Kaleta, Maria Chylińska, Bernard Czech, Adam Niesłony i Piotr Zamelski. Zasługą Rady tej kadencji było przygotowanie jubileuszu 25-lecia konsekracji kościoła i 35-lecia erygowania parafii, w tym zebranie środków potrzebnych na przeprowadzenie remontu kościoła parafialnego.
W kadencji 2005-2010 w skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej wchodzili ks. Alfred Michalik (Proboszcz) oraz Panie i Panowie: Grzegorz Kulpa, Zygmunt Starzyński, Alojzy Lisik, Marek Bryja, Karol Noga, Jerzy Tiszbierek, Stanisław Kozłowski, Dariusz Pawlicki, Wanda Skowyra i Bernard Wittke. Szczególnym osiągnięciem tej kadencji Rady była budowa parkingu przy kościele parafialnym.
W latach 1992-2005 w skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej wchodzili m.in. ks. Alfred Michalik (Proboszcz) oraz Panie i Panowie: Franciszek Wittke, Marek Tomczak, Marek Bryja, Czesław Dawidowicz, Ewald Sowa, Elżbieta Malik, Adelajda Bul, Monika Josek, Maria Gwizdak, Jan Spik i Leokadia Kalinowska.
W latach 1987-1992 w skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej wchodzili ks. Alfred Michalik (Proboszcz) oraz Panie i Panowie: Edmund Kulpa, Bronisław Dawidowicz, Maria Dawidowicz, Maria Wrzód, Elżbieta Gogolok, Franciszek Bigos, Jan Czok, Gabriela Henek, Monika Josek, Andrzej Moczia (Chmielowice), Cecylia Buchner, Krzysztof Szewczyk, Kornelia Knosala, Karina Barchańska (Dziekaństwo), siostra Aleksandra (katechetka), Adelajda Kuchnia (organistka), Hubert Kuchnia, Beata Kuchnia i Urszula Strzałka (Żerkowice).

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej
Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej są osobami świeckimi, którzy sprawują tą posługę z upoważnienia biskupa diecezjalnego. Funkcję Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej w parafii św. Anny Samotrzeciej pełnią Panowie: Marek Tomczak, Marek Bryja, Alfred Gurbierz, Alojzy Lisik, Karol Noga i Krzysztof Bujalla. Szafarzem Najświętszego Sakramentu był również Pan Ewald Sowa (zm. 21.04.2001 r.).

Organistki
W kościele parafialnym św. Anny Samotrzeciej posługują Panie organistki: Katarzyna Pawlicka (od 1983 r.) i Aneta Malik (od 1990 r.). W latach 1950-1989 organistką była Pani Adelajda Kuchnia.

Zakrystianka
Zakrystianką w kościele parafialnym św. Anny Samotrzeciej jest od 1992 r. Pani Maria Duda. Wcześniej funkcję tą wykonywały Panie Łucja Okos, Jadwiga Pudelko, Teresa Niestrój oraz siostry zakonne z Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi.

Ministranci
Ministrantami w parafii św. Anny Samotrzeciej są chłopcy i młodzież męska, którzy przeszli okres przygotowawczy jako kandydaci. W tym czasie kandydat na ministranta stopniowo wdraża się w poszczególne dziedziny służby ministranckiej. Posługa ministranta obejmuje służbę przy ołtarzu w czasie Mszy Świętej i nabożeństw oraz towarzyszenie kapłanowi w czasie wizyt duszpasterskich (tzw. kolędy) i pogrzebów. Ministranci, którzy ukończyli VIII klasę szkoły podstawowej lub III klasę gimnazjum są wolontariuszami i nadal mogą pełnić służbę przy ołtarzu.

Marianki
Marianki są grupą formacyjną dziewcząt, które widzą wzór dla siebie w Matce Bożej. Widocznym znakiem przynależności do marianek jest noszenie medalika Niepokalanego Poczęcia oraz realizowanie w życiu cnót katolickich. W parafii św. Anny Samotrzeciej marianki (Dzieci Maryi i  Młodzież Maryjna) wystawiają maryjne poczty sztandarowe podczas większych uroczystości oraz uczestniczą w zebraniach formacyjnych. Opiekę nad Mariankami sprawuje Pani Małgorzata Frelich.

Lektorzy Słowa Bożego
Lektorami Słowa Bożego są osoby, które ukończyły kurs lektorski i zostały przyjęte do grona Lektorów przez Ks. Biskupa. Ich zadaniem jest głoszenie Słowa Bożego poprzez czytanie fragmentów Pisma Świętego w czasie Mszy św. oraz codzienną postawę wierności nauce Jezusa Chrustusa. Służba lektora jest widocznym znakiem życia prawdą wyrażoną w Ewangelii i głoszenia jej innym ludziom poprzez pobożne życie.
Od 2010 r. Słowo Boże czyta również Pan Jan Kaleta, emerytowany aktor Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu.

   

To jest archiwalna wersja parafialnej strony internetowej. Aktualna strona dostępna jest pod adresem: http://chmielowice.parafialna.eu/